ΠΜΣ Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ανακοινώνει εκ νέου την προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών, μερικής φοίτησης, διάρκειας 4 εξαμήνων.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 1/6/2021 μέχρι τις 16/7/2021. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το ΤΟΔΕ
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών*
  4. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής
  5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο αναγράφεται βαθμός πτυχίου
  6. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**
  7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων
  8. Φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  9. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

* Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Για την υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Επικοινωνία:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς, ΤΚ 185 34

Τηλ. 210-414 2181, 2110

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated