ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχιατρή»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου επανιδρύει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Ψυχιατρή». Περισσότερα στην προκήρυξη του προγράμματος.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated