ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχιατρή»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου επανιδρύει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Ψυχιατρή». Περισσότερα στην προκήρυξη του προγράμματος.

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated