ΠΜΣ «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής στη συνεδρίαση στις 20.07.2023, αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία – Community Dentistry, Prevention and Oral Health» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ως εξής:

  • Ειδίκευση Ορθοδοντικής τέσσερις (4) θέσεις

σύμφωνα με το ΦΕΚ Επανίδρυσης 3213/Τ.Β΄/22.08.2019 του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό όπως τροποποιήθηκε στη Συνέλευση στις 07.06.2023 και σε αναμονή της έγκρισης από τη Σύγκλητο και τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ.

Το Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδίκευση της «Ορθοδοντικής – Orthodontics».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση της Ορθοδοντικής, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ (https://eprotocol.uoa.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας

  • από την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 έως και την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 και
  • από τη Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated