ΠΜΣ «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής στη συνεδρίαση στις 29.04.2024, αποφάσισε την προκήρυξη επτά (7) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία – Community Dentistry, Prevention and Oral Health» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, οι οποίες κατανέμονται στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική δύο (2) θέσεις
  2. Παιδοδοντιατρική πέντε (5) θέσεις

σύμφωνα με το ΦΕΚ Επανίδρυσης 3213/Τ.Β΄/22.08.2019 του Π.Μ.Σ. και το ΦΕΚ τροποποίησης Κανονισμού 5217/Τ.Β΄/28.08.2023, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας.

Το Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε δύο (2) ειδικεύσεις, της «Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής-Preventive and Community Dentistry» και της «Παιδοδοντιατρικής-Paediatric Dentistry».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση της Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής και σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση της Παιδοδοντιατρικής, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated