ΠΜΣ «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 50 θέσεις) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία».
Ο κύκλος του Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαρκεί 3 εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία– Κλινική Τοξικολογία.
Λειτουργούν τρείς (3) ειδικεύσεις:

  1. Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική
  2. Βιομηχανική Φαρμακολογία
  3. Κλινική Τοξικολογία

 

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 01/06/2022 μέχρι και 31/07/2022.

Περισσότερα στην προκήρυξη του προγράμματος.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated