ΠΜΣ «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση, Προηγμένη Τεχνολογία και Αποκατάσταση» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», (M.Sc. in Clinical Ergospirometry, Exercise, Advanced Technology and Rehabilitation») για τις ειδικεύσεις:

  1. Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ (Post-Intensive Care Syndrome)
  2. Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση (Ergospirometry
    and Cardiorespiratory Rehabilitation)
  3. Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση (Advanced
    Technology and Informatics in Rehabilitation)

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2022 και περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωσή του.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε 50 (πενήντα) συνολικά και για τις τρεις (3) κατευθύνσεις.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 1/6/2022 έως και 31/8/2022. Η αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα μπορούν να υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ, www.ceerehab.edu.gr (ή εναλλακτικά, με αποστολή στην διεύθυνση ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά καθώς και αντίγραφα αυτών κατά την προσέλευση στη συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated