ΠΜΣ «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας τριών διδακτικών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-MSc) στις: «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση»

Το πρόγραμμα αρχίζει το Σεπτέμβριο 2022 και περιλαμβάνει τρία διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.

Στο ΠΜΣ «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών:

  • των Σχολών Επιστημών Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής κ.λπ.), των Τμημάτων Βιολογίας και Χημείας (και συναφών) Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
  • άλλων Τμημάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα εφ’ όσον έχουν τεκμηριωμένα δυο έτη εργασίας στον τομέα της Υγείας.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προαπαιτεί καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 750 Ευρώ ανά εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά έως και 17/06/2022.

Υποβολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στο email του ΠΜΣ: .

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated