ΠΜΣ «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη του ΠΜΣ «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» παρατείνεται.

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως την Παρασκευή 2 Ιουλίου.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated