ΠΜΣ «Καρδιοαγγειακή Νόσος» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΠΜΣ) «Cardiovascular Disease (Καρδιοαγγειακή Νόσος)» (Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ). Το ΠΜΣ στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων στην Καρδιαγγειακή νόσο καθώς και στην διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την καρδιαγγειακή νόσο. Το ΠΜΣ προωθεί την καλλιέργεια και την προαγωγή της γνώσης και συγκεκριμένα των πιο πρόσφατων δεδομένων της έρευνας στα γνωστικά πεδία όπως: η αρτηριακή πίεση, ο σακχαρώδης διαβήτης και τα λιπίδια, οι βλάβες σε όργανα στόχο που σχετίζονται με αυτά, η άσκηση και η διατροφή σε καρδιαγγειακές νόσους, νεότερες τεχνολογίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με καρδιαγγειακό κίνδυνο. Παράλληλα στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων με στέρεες θεωρητικές γνώσεις που θα τους διασφαλίσει την ικανότητα αντιμετώπισης σύνθετων προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της Καρδιαγγειακής Νόσου.

Οι υποψήφιοι καλλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΠΜΣ από 5 Μαΐου 2023 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: .

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

To 15ο Διεθνές Συνέδριο «Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 2023» από τις 29 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2023 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

To 15ο Διεθνές Συνέδριο «Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 2023» συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και την International Society for Art, Science

Read More »

ΠΜΣ «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, προκηρύσσουν την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 50 θέσεις) μεταπτυχιακών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated