ΠΜΣ «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» (Master of Science in Tourism Entrepreneurship) προσφέρει στους συμμετέχοντες υψηλού επιπέδου ειδίκευση σε ζητήματα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, τα οποία σε καθημερινή βάση απασχολούν οικονομικούς αναλυτές, λήπτες αποφάσεων και επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού. Στοχεύει στην αυξανόμενη απαίτηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εξειδικευμένη γνώση στις νέες τουριστικές τάσεις και έχει σχεδιαστεί να προσφέρει την απαιτούμενη γνώση στην οργάνωση και διοίκηση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον κλάδο του τουρισμού, με τη θεματολογία του να περιλαμβάνει την ανάλυση και στρατηγική διοίκηση ειδικευμένων τομέων, όπως οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι φορείς και οι τουριστικοί προορισμοί.

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Σπουδών «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» αποτελεί:

  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον κλάδο του τουρισμού.
  • Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση, ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού μέσω εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
  • Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Η προαγωγή της Οργάνωσης και Διοίκησης του τουρισμού και η κατανόηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 λειτουργεί με ανανεωμένο Πρόγραμμα Σπουδών.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε 3 εξάμηνα σπουδών.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

Μεθοδολογία Έρευνας (6 ECTS)
Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (6 ECTS)
Επιχειρηματική Λογιστική & Χρηματοδότηση Νεοφυών Επιχειρήσεων (6 ECTS)
Τουριστική Ανάπτυξη & Πολιτική (6 ECTS)
Οικονομικά των Τουριστικών Επιχειρήσεων (6 ECTS)
Σύνολο 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο

Επιχειρείν στον Εναλλακτικό Τουρισμό (6 ECTS)
Καινοτόμες Μορφές Επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό (6 ECTS)
Κοινωνικές Επιστήμες στο Διεθνές Περιβάλλον του Τουρισμού (6 ECTS)
Διοίκηση & Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων (6 ECTS)
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στον Τουρισμό (6 ECTS)
Σύνολο 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο

Στρατηγικές Ανάπτυξης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (6 ECTS)
Εφαρμοσμένη Ξενοδοχειακή Διοικητική στον Τομέα Δωματίων & στις Πελατειακές Σχέσεις (6 ECTS)
Σχεδιασμός Βιώσιμων Τουριστικών Προορισμών (6 ECTS)
Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Συνεδρίων (6 ECTS)
Καινοτομικός Ανασχεδιασμός των Παραγωγικών Διαδικασιών του Ξενοδοχειακού Προϊόντος (6 ECTS)
Σύνολο 30 ECTS

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες του Προγράμματος Σπουδών καθορίζονται στην κοινή απόφαση των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, επανίδρυσης του ΔΠΜΣ και στον Κανονισμό Σπουδών.

Διεξαγωγή μαθημάτων

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά τις ημέρες Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη και ώρες 16:00 – 21:00, κατά 65% με φυσική παρουσία και 35% διαδικτυακά (άρθρο 30, παρ., ν. 4485/2017). Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών, όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά στις προαναφερόμενες ημέρες και ώρες.

Ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ορίζεται η Τρίτη 18η Οκτωβρίου 2022.

Να σημειωθεί ότι η δομή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να πληρούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

Υποβολή Αιτήσεων
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το φάκελο υποψηφιότητας τους έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022. Ο φάκελος αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
Σ.Δ.Ο.Κ.Ε., Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Αγ. Σπυρίδωνος 12243 Αιγάλεω
Με την ένδειξη: Δ.Π.Μ.Σ. «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό (Υπόψη
κας Χαλκιά)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε από τη σελίδα του προγράμματος https://tourpost.uniwa.gr/.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated