ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Φυσικής ανακοινώνει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών Φοιτητών στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)».

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων φοιτητών είναι 20.

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας, Σχολής Ικάρων καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Φυσικής από 1 έως 26 Σεπτεμβρίου 2021.

Κατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο από εδώ.

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτριος Μπάμπας

W: http://elecom.physics.auth.gr/

E:

facebook: elecom.auth

Τ: 2310 998430

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated