ΠΜΣ «Ιατρική Μηχανική και Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει έως τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Medical Engineering and Informatics (Ιατρική Μηχανική και Πληροφορική)».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιλογή αρίστων αποφοίτων από συναφείς Σχολές και η εκπαίδευσή τους στην Ιατρική Μηχανική και Πληροφορική, καθώς και η κατεύθυνση της έρευνάς τους σε εφαρμογές που αφομοιώνουν και προάγουν τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής στην ηλεκτρονική υγεία, όπως υπολογιστική ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων, βιοσημάτων και βιοεικόνων και σε πιο εξειδικευμένους και σύγχρονου ενδιαφέροντος τομείς όπως η διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας, ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων διασυνδεδεμένης υγείας, η μεταφραστική ιατρική και εξοικείωσή τους σε ιατρικά τεχνολογικά πρότυπα για κλινική εφαρμογή. Επιδιώκεται η παροχή γνώσης βασικών επιστημών υγείας σε μηχανικούς και επιστήμονες συναφών γνωστικών αντικειμένων καθώς και η παροχή γνώσης μηχανικής και τεχνολογιών σε ιατρούς και επιστήμονες υγείας με στόχο τη δημιουργία κοινής γλώσσας επικοινωνίας.

Το Π.Μ.Σ. είναι εντατικό, διαρκεί (1) ένα ακαδημαϊκό έτος συμπεριλαμβανομένης και της θερινής περιόδου. Περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και τη θερινή περίοδο για την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System-ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε εβδομήντα πέντε (75), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) ECTS το 1ο εξάμηνο, χειμερινό εξάμηνο, τριάντα (30) ECTS το 2ο εξάμηνο, εαρινό εξάμηνο, και δεκαπέντε (15) ECTS, τη θερινή περίοδο. Η έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στο 2ο εξάμηνο σπουδών και η εκπόνησή της ολοκληρώνεται με το τέλος της θερινής περιόδου την 31η Αυγούστου.

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Medical Engineering and Informatics».

H γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική και γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €). Τα τέλη φοίτησης θα καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο δηλαδή η πρώτη δόση κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και στη συνέχεια η δεύτερη δόση την πρώτη εβδομάδα του δευτέρου εξαμήνου.

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά μπορεί να κατατεθούν:
Με ηλεκτρονική αποστολή από 1 Ιουνίου 2023 έως και 23 Ιουνίου 2023 στη διεύθυνση:
https://enrollment.auth.gr

Οδηγίες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών:
https://mei.med.auth.gr/wp-content/uploads/2023/05/Student-Self-Registration-Instructions.pdf

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 23η Ιουνίου 2023.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού των υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης, στην Πλάκα, θα εορταστεί η επέτειος των δέκα χρόνων από την ίδρυση του Διεθνούς Θερινού

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated