ΠΜΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ με τίτλο «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές» (ΦΕΚ 1748/17.05.2018).

Το ΠΜΣ «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές» οδηγεί στην απονομή Δίπλωματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Γερμανική Λογοτεχνία – Ελληνογερμανικές σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
  2. Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής.

Όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται στη γερμανική γλώσσα. Η φοίτηση στο πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η εκπόνηση εργασιών είναι υποχρεωτική. Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ δεν απαιτείται καταβολή τελών φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Υποβολή αιτήσεων

Διαδικασία επιλογής

Για την εξεταστέα ύλη του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 πατήστε εδώ.

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/ μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

(κα. Μαρία Τρουλλινού)

210-7277312

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated