ΠΜΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ με τίτλο «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές» (ΦΕΚ 1748/17.05.2018).

Το ΠΜΣ «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές» οδηγεί στην απονομή Δίπλωματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Γερμανική Λογοτεχνία – Ελληνογερμανικές σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
  2. Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής.

Όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται στη γερμανική γλώσσα. Η φοίτηση στο πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η εκπόνηση εργασιών είναι υποχρεωτική. Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ δεν απαιτείται καταβολή τελών φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Υποβολή αιτήσεων

Διαδικασία επιλογής

Για την εξεταστέα ύλη του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 πατήστε εδώ.

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/ μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

(κα. Μαρία Τρουλλινού)

210-7277312

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated