ΠΜΣ «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε κατάθεση φακέλου
υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα”, από 15η Σεπτεμβρίου ως και 31η Οκτωβρίου 2022.

Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας γίνεται με αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης και δικαιολογητικών με email στο  . Η αίτηση, ο κατάλογος δικαιολογητικών, ο κανονισμός, τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων, το πρόγραμμα σπουδών, και οι βασικοί διδάσκοντες του ΠΜΣ βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.geriatric.med.uoa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated