ΠΜΣ «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελέιου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία».

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του ΠΜΣ θα γίνονται υβριδικά, εξ αποστάσεως με μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας και δια ζώσης στο Campus του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ στο Φοίνικα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Νόμου για τα ΑΕΙ και τις αναμενόμενες υπουργικές αποφάσεις.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών.

Επίσης ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι θεμελιώνουν δικαίωμα δωρεάν φοίτησης, σύμφωνα με τα κριτήρια των οριζομένων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 του ν. 4957 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-7-2022).

Υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Πληροφορίες παρέχονται από τους:

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του προγράμματος εδώ .

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated