ΠΜΣ «Φυσική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το τμήμα Φυσικής της σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Φυσική» (Physics). Το πρόγραμμα απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΜΣ) στη Φυσική στις ακόλουθες ειδικεύσεις.

  • Φυσική των Υλικών
  • Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
  • Αστροφυσική

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοιχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών τμημάτων Φυσικής καθώς και συναφών τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17.

Θα γίνουν δεκτοί μέχρι εξήντα μεταπτυχιακοί φοιτητές. Συγκεκριμένα έως 20 για τη Φυσική των Υλικών, έως 20 για την Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και έως 20 για την Αστροφυσική.

Προεθσμία υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους από Δευτέρα 23/08/2021 έως και Παρασκευή 17/09/2021 μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιλέγοντας Αίτηση υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπρούν να απευθύνονται στη γραμματεία του τμήματος Φυσικής (Κος Γ. Κίτσιος)

Τηλέφωνο: 2107276745

email: ,

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated