ΠΜΣ «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μέσω Έρευνας με τίτλο «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» (ΦΕΚ 3225/Β’/22.08.2019), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο.

Το εν λόγω Π.Μ.Σ. στοχεύει να ενισχύσει την ικανότητα νέων επιστημόνων να μελετούν, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν έρευνα σε Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής.

Το ΠΜΣ αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στην θεωρητική αλλά και πρακτική προετοιμασία μελλοντικών υποψηφίων διδακτόρων αλλά και μελλοντικών επιστημόνων Πληροφορικής με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο.

Το εν λόγω Μεταπτυχιακό έχει στόχο να καλλιεργήσει ένα πνεύμα συνεργασίας μεταξύ του επιβλέποντος και του/ της φοιτητή/τριας, να ενισχύσει το ερευνητικό προφίλ και να αναπτύξει ένα ερευνητικό αντικείμενο που καθορίζεται σε στενή συνεργασία με έναν διδάσκοντα στους 4 πυλώνες (ερευνητικές ομάδες) που ορίζονται στο ΠΜΣ και με τελικό στόχο την παραγωγή δύο επιστημονικών εργασιών και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Απώτερος στόχος του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία επιστημόνων και η ενίσχυση του ερευνητικού/ακαδημαϊκού τους προφίλ, για συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτερο ή και ανώτατο επίπεδο (π.χ. διδακτορικό).

Τα παραπάνω πλαισιώνονται στο πρώτο εξάμηνο με συναντήσεις/μαθήματα με τους Καθηγητές που εμπλέκονται στο ΠΜΣ με σημαντικό βαθμό ευελιξίας, τη διάθεση του κατάλληλου υλικού και τον εντοπισμό του ερευνητικού θέματος που θα επιλεχθεί. Στον κανονισμό προβλέπεται ότι τα μαθήματα – διαλέξεις πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα σε ποσοστό 100% μετά από την αναμόρφωση του Κανονισμού του ΠΜΣ.

Στο δεύτερο και στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται ανάθεση ενός επιβλέποντα σε κάθε φοιτητή, οπότε η επικοινωνία/συναντήσεις γίνονται σε συνεννόηση.

Πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα και τη διάρθρωσή του θα τις βρείτε στον ιστότοπο του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ δεν λειτουργεί με δίδακτρα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 08 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated