ΠΜΣ «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μέσω Έρευνας με τίτλο «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» (ΦΕΚ 3225/Β’/22.08.2019), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο.

Το εν λόγω Π.Μ.Σ. στοχεύει να ενισχύσει την ικανότητα νέων επιστημόνων να μελετούν, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν έρευνα σε Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής.

Το ΠΜΣ αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στην θεωρητική αλλά και πρακτική προετοιμασία μελλοντικών υποψηφίων διδακτόρων αλλά και μελλοντικών επιστημόνων Πληροφορικής με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://nautilus.aegean.gr/ (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf) έως και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
  4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος
  5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
  7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  8. Δύο συστατικές επιστολές
  9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2. Όσοι/ες δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα εξεταστούν επιτυχώς στην Αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. πριν από την προσωπική συνέντευξη.
  10. Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΜΣ_ΕΥΦΥΗ_ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_2023-2024

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated