ΠΜΣ «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ διαρκεί τρία (3) εξάμηνα αποδίδοντας ενενήντα (90) μονάδες του European Credit Transfer System (ECTS). Μετά την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το γ΄ εξάμηνο, το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (ΜΔΣ) στην «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας» σε μία από τις παρακάτω δύο ειδικεύσεις:

 • Ειδίκευση «Βασικής Ιατρικής Έρευνας»: Δέκα (10) θέσεις
 • Ειδίκευση «Κλινικής Ιατρικής Έρευνας»: Είκοσι (20) θέσεις

Η ειδίκευση ορίζεται από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και όχι αναγκαστικά από την ειδικότητα του. Η επιλογή κατεύθυνσης αποτελεί σημαντική απόφαση του μεταπτυχιακού φοιτητή γιατί καθορίζει τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών που θα ακολουθήσει, όσο και το αντικείμενο και τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας που θα εκπονήσει.

Τα μαθήματα γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες, δύο (2) φορές την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη). Η πρακτική άσκηση (όπου προβλέπεται) και η ερευνητική εργασία του γ΄ εξαμήνου γίνονται μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, κατά τις ώρες εργασίας των ακαδημαϊκών Μονάδων.

Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, από την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 έως και την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2024.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 • Περίοδος κατάθεσης αιτήσεων: Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 έως Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2024
 • Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Πέμπτη 19/09/2024, ώρα 18:00 (διαδικτυακά, e-learning ΑΠΘ)
 • Ημερομηνία συνεντεύξεων: Παρασκευή 27/09/24, Γραμματεία του ΠΜΣ (διαδικτυακά, μέσω του συστήματος Zoom)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω:

  Share This Post

  Recent Posts

  Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

  Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

  Read More »

  Εγγραφείτε στο

  Newsletter !

  Subscribe to our newsletter and stay updated