ΠΜΣ «Έρευνα και Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 διοργανώνει τον πρώτο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Έρευνα και Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας» (Research and Innovation in Health Sciences).

Σκοπός: Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη μεθοδολογία της έρευνας και της καινοτομίας στις επιστήμες υγείας.

Διάρκεια σπουδών: Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, και επιπλέον θερινή περίοδος τριών (3) μηνών, σύνολο δώδεκα (12) μηνών (75 ECTS).

Κατηγορίες υποψηφίων: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Τεχνολογικών Επιστημών, Γεωπονικών Σχολών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής..

Κόστος: Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις, η πρώτη κατά την εγγραφή (1000 ευρώ) και η επόμενη κατά την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου (1000 ευρώ), αντίστοιχα.

Τρόπος διδασκαλίας: Τα μαθήματα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες με ευέλικτο ωράριο ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες περιοχές. Ποσοστό των μαθημάτων και άλλων δραστηριοτήτων διεξάγονται και διαδικτυακά.

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2023

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση . Η επιτυχής παραλαβή της αίτησης ακολουθείται από απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στις επόμενες 2 εργάσιμες μέρες με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated