ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμη της Μετάφρασης». Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σκοπός του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» έχει σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων:

 • Στη Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης
 • Στον επιστημονικό τομέα της Διδακτικής της Μετάφρασης
 • Στον τομέα της Οπτικοακουστικής Μετάφρασης
 • Στις Νέες Τεχνολογίες στη Μετάφραση
 • Στα επιστημονικά πεδία της Ειδικής Μετάφρασης (Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής και Ιατρικής) και της Λογοτεχνικής Μετάφρασης

με στόχο την εξειδίκευση στη μετάφραση με γλώσσες εργασίας κυρίως την ελληνική και την αγγλική, αλλά και με αναφορές στη γαλλική και τη γερμανική.

Κριτήρια και εισαγωγικές εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

Οι εξετάσεις επιλογής θα διεξαχθούν από τις 5 έως τις 7 Οκτωβρίου 2021 δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (μέσω της πλατφόρμας Zoom), ανάλογα με τις επιδημιολογικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι εξετάσεις είναι γραπτές στα παρακάτω 3 μαθήματα:

 • Ελληνική γλώσσα
 • Θεωρία της Μετάφρασης
 • Μετάφραση από την Αγγλική προς την Ελληνική

Επιπλέον των ανωτέρω γραπτών εξετάσεων, οι υποψήφιοι/ες παρουσιάζονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΞΓΜΔ.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εξεταστέα ύλη και τη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων, κατεβάστε το συνημμένο αρχείο στο τέλος της σελίδας.

Αίτηση υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, μόνο ηλεκτρονικά από Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 έως και Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 (12.00 το μεσημέρι).

Σημαντικές ημερομηνίες:

 • Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
 • Ανάρτηση καταλόγου υποψηφίων και αναλυτικού προγράμματος εξετάσεων: Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.
 • Εξετάσεις επιλογής: 5 έως 7 Οκτωβρίου 2021.
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021.
 • Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021.

Προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης – 2021-22

Εξεταστέα ύλη – Διαδικασία εισαγωγικών εξετάσεων ΠΜΣ 2021-22

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated