ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» υλοποιείται από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΠΗ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική και τα μαθήματα διεξάγονται διαδυκτιακά και δια ζώσης Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακα. Διαρκεί 4 εξάμηνα και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ». Η έναρξη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα γίνει κανονικά κατά το χειμερινό εξάμηνο σπουδών.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. εμφανίζεται στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν, αυτοπροσώπως (κατόπιν ραντεβού) ή δι’αλληλογραφίας, από 4 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα, έως Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024, και ώρα 13.00 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με την αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ταυτόχρονα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ την αίτησή τους και το βιογραφικό τους.

Οι συνεντεύξεις διενεργούνται αποκλειστικά δια ζώσης

Η μη προσέλευση υποψηφίου στη συνέντευξη συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία επιλογής.

Ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεντεύξεων 23-24-25 Σεπτεμβρίου 2024

Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας:

Γραμματεία ΠΜΣ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Νέα Χηλή – Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68131).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλεφωνικά 2551030045 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 9.00 – 11.00 π. μ. ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: .

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated