ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία»

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ– Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education»

http://www.fepms.edu.uowm.gr/

Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία»-«Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» (ΦΕΚ 3050/τ.Β/27-7-2018) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ο αριθμός των εισακτέων στο εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) άτομα. Ως ελάχιστος αριθμός για την λειτουργία του ΔΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ορίζονται οι δεκαπέντε (15) φοιτητές/τριες.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία»-«Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education».

Αίτηση για υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που προέρχονται από Παιδαγωγικές Σχολές, Σχολές Θετικών Επιστημών, Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πολυτεχνικές και Γεωπονικές Σχολές, Σχολές Περιβάλλοντος και Σχολές Υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης,  μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα αντίστοιχα Τμήματα των Πανεπιστημίων. Επίσης αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, αρκεί να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τις εξετάσεις στην ξένη γλώσσα.

Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.400 ευρώ (800 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου). Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί κάθε χρόνο τρεις (3) υποτροφίες (φοίτηση άνευ διδάκτρων), στους καλύτερους σε επίδοση φοιτητές που θα αποδεχθούν να προσφέρουν ανταποδοτικό έργο στο Δ.Π.Μ.Σ. και στα Συνεργαζόμενα Τμήματα.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Τα μαθήματα θα γίνονται συμπυκνωμένα και εντατικά δια ζώσης καθώς με χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας (ποσοστού έως 35%) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα δια ζώσης μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή στην Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στη Φλώρινα. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των μαθημάτων ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Ι. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την υποψηφιότητά τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α. Πιστοποιητικά των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει εξ αρχής:

 1. Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
 2. Η υποβληθείσα αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να εκτυπωθούν και να συμπεριληφθούν στον φάκελο υποψηφιότητας.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας / οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
 5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο – πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα (ΑΣΕΠ), εφ’ όσον υπάρχει.
 6. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

 Β. Πιστοποιητικά των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει πριν τη διαδικασία της συνέντευξης, εφόσον αυτά μνημονεύθηκαν στα ανάλογα πεδία στο έντυπο Aίτηση/ βιογραφικό σημείωμα, ώστε να μοριοδοτηθούν:

 • Δημοσιεύσεις (απλά αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων)
 • Μονογραφίες, πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα καθώς και όποιο άλλο στοιχείο συμβάλλει, κατά την κρίση του υποψηφίου, στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το επιστημονικό και ερευνητικό “προφίλ” του.

Κανένα δικαιολογητικό δεν επιστρέφεται στους υποψηφίους.

Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράμετροι:

α) Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με τον
σχετικό τίτλο επιπέδου Β2 ή ανώτερο – πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο
φορέα (ΑΣΕΠ). Για όσους/ες δεν κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο η επαρκής
γνώση των αγγλικών θα πιστοποιηθεί με γραπτή εξέταση. Για τις εξετάσεις
στην Αγγλική γλώσσα ζητείται η επεξεργασία ενός κειμένου που σχετίζεται με το ευρύ πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, του Περιβάλλοντος, και της Τεχνολογίας. Από τους εξεταζόμενους ζητείται: α) να αποδώσουν το ξενόγλωσσο κείμενο στην ελληνική και β) να παραθέσουν περίληψή του στην ξένη γλώσσα. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι λάβουν τη βάση του 5 (πέντε). Όσοι αποτύχουν στην εξέταση της ξένης γλώσσας αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής για το Δ.Π.Μ.Σ.

β) Η επαρκής ενημέρωση σε θέματα Επιστημών της Αγωγής, η οποία αξιολογείται μέσω προφορικής παρουσίασης σε ένα σύνθετο γνωστικό αντικείμενο σχετικό με αυτό του προγράμματος (Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Περιβάλλοντος & Τεχνολογίας και βασική επιστημονική κατάρτιση). Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων φοιτητών/τριών του Δ.Π.Μ.Σ. ανακοινώνει 7 ημέρες πριν την διαδικασία επιλογής θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. (Διδακτική Φυσικών Επιστημών Περιβάλλοντος Τεχνολογίας και βασική επιστημονική κατάρτιση) ένα από τα οποία καλούνται οι υποψήφιοι να επεξεργαστούν και να προετοιμάσουν την παρουσίασή του με όποιο τρόπο κρίνουν πρόσφορο. Η εργασία που παρουσιάζεται προφορικά κατατίθεται και γραπτώς στην Επιτροπή Επιλογής και αξιολογείται με άριστα το 100 μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης.

γ) Η προφορική συνέντευξη αφορά στα προσόντα που περιλαμβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου και ελέγχει τη γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου, την επίδοσή του στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, άλλα πρόσθετα στοιχεία και προσόντα, καθώς και τα κίνητρά του για την επιλογή του συγκεκριμένου Δ.Π.Μ.Σ. Η συνέντευξη αξιολογείται με άριστα το 100.

Η προφορική παρουσίαση και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα και ώρα, διαδοχικά για κάθε υποψήφιο/α (πρώτα η παρουσίαση και μετά η συνέντευξη).

Για την τελική κατάταξη και εισαγωγή των υποψηφίων συνεκτιμώνται:

 1. Βαθμολογία ατομικού φακέλου 50%, της οποίας η μοριοδότηση παρατίθεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα:

Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης Μόρια
1 Βαθμός πτυχίου 5
2 Βαθμολογία σε μαθήματα εισαγωγικά των Φυσικών Επιστημών του Περιβάλλοντος και της Τεχνολογίας καθώς και σχετικά με τη Διδακτική τους

(Αθροίζονται οι βαθμοί των μαθημάτων – μέχρι 5 – με την υψηλότερη βαθμολογία και το άθροισμα διαιρείται με το δέκα).

5
 3 Γνώση Αγγλικής:

C1/Γ1= 2 μόρια

C2/Γ2= 4 μόρια

4
4 Πτυχιακή εργασία που συνδέεται με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού (αναγραφή θέματος στην αναλυτική βαθμολογία ή αντίστοιχη βεβαίωση της Σχολής) 10
5 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα, σχετικά με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. 2
6 Συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα, σχετικά με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. 2
7 Αποδεδειγμένη επαγγελματική διδακτική εμπειρία σε θεσμούς εκπαίδευσης σε αντικείμενα σχετιζόμενα με το Δ.Π.Μ.Σ. (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα) 4
8 Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος  που συνδέεται με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού 2
9 Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος  που δεν συνδέεται με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού 1
10 Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών 5
11 Πιστοποιητικά Επάρκειας γνώσης 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω 2
12 Παρακολούθηση σε Επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα, σε αντικείμενα σχετιζόμενα με το Δ.Π.Μ.Σ.

(μέχρι 5 σεμινάρια → 1 μόριο, μέγιστος αριθμός  μορίων 2)

2
13 Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων, αναρτημένες κ.λ.π. (1 δημοσίευση →1 μόριο, 2 δημοσιεύσεις →2 μόρια, 3 δημοσιεύσεις → 3 μόρια, παραπάνω από 3 δημοσιεύσεις →4 μόρια) 4
14 Άλλα προσόντα (π.χ. βραβεία, διακρίσεις κλπ) 2
Σύνολο μορίων 50

 1. Προφορική παρουσίαση εργασίας που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. 30%
 2. Προφορική συνέντευξη 20%.

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον Α΄ κύκλο σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. είναι το 60% του συνόλου των προβλεπόμενων μορίων.

 1. II. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την λειτουργία του Διατμηματικoύ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία»-«Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» σύμφωνα με το (ΦΕΚ 3050/τ.Β/27-7-2018). Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Υπουργείο Παιδείας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

ΙIΙ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την Αίτηση/βιογραφικό σημείωμα μόνο ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: http://www.fepms.edu.uowm.gr/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%AD%CF%84%CE%BF/

από 1 Ιουλίου μέχρι και 17 Σεπτεμβρίου 2021 και θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τα υπ’ αριθμ. Α.1 έως Α.6 δικαιολογητικά (σφραγίδα ταχυδρομείου 17/09/2021). Τα λοιπά δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του ΠΔΜ

(Για Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια, ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία»)

2οχλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης

Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες των γραπτών εξετάσεων στα Αγγλικά και τη διαδικασία της προφορικής παρουσίασης/συνέντευξης με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί:

Ηλεκτρονική επικοινωνία στο email

Τηλεφωνική επικοινωνία: Πηνελόπη Παπαδοπούλου, καθηγήτρια ΠΤN,  2385055146, κιν 6972501101.

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ

Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Καθηγήτρια ΠΤΝ/ΠΔΜ

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated