ΠΜΣ «Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας» (ΦΕΚ 3647 /2018). Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Στο άρθρο 6 του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 3124/2020 – διαθέσιμος στον ιστότοπο www.dehems.med.uoa.gr/pms-epi) παρατίθεται ο κατάλογος των μαθημάτων με τις ώρες διδασκαλίας και τις πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) ECTS.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατεξοχήν διά ζώσης σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προβλέπεται να υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης, η οποία όμως δεν θα ξεπερνά το 35% των διδακτικών ωρών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, που προβλέπεται στο άρθρο 45 του νόμου 4485/2017. Τα προαναφερόμενα σε σχέση με τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων δεν θα ισχύσουν σε περίπτωση επιβολής έκτακτων μέτρων από την πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας που θα καθιστούν την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση υποχρεωτική.

Στο πλαίσιο της έκθεσης των φοιτητών στη διεθνή εμπειρία και πράξη θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ορισμένων διαλέξεων Καθηγητών διακεκριμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής τόσο δια ζώσης όσο και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα, που ανέρχονται συνολικά σε 3.000,00 €. Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η υποβολή των αιτήσεων φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική υποβολή μέσω email στο:

Παρακαλούμε τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα υποβάλλετε θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

  • Το όνομα του κάθε αρχείου να ξεκινά με το Επώνυμό σας πχ. «Χαραλαμπόπουλος–Αίτηση φοίτησης»
  • Το συνολικό μέγεθος των αρχείων που υποβάλλετε μέσω ενός email να μην ξεπερνά αυστηρά τα 10 MB. Σε περίπτωση που ξεπερνάνε τα ΜΒ, θα πρέπει να στείλετε τα αρχεία σε πολλαπλά emails, με ένδειξη στον τίτλο (email 1, email 2….).

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από Δευτέρα 02 Μάϊου 2022 έως και Τρίτη 31 Μάϊου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Ημέρες Erasmus 2023 ΕΛΜΕΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ATHENA European University Alliance και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και το Erasmus Virtual Exchange Project IMPACT γιορτάζει τις

Read More »

Δημοσίευμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης για κοινή ερευνητική εργασία ΠΑΔΑ και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δημοσίευμα με τίτλο: «Revolutionising image processing with photonics», φιλοξενεί η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης που αναδεικνύει τη συμβολή Ελλήνων ερευνητών στην

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated