ΠΜΣ «Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον νέο κύκλο σπουδών που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 παρατείνεται μέχρι και τις 9 Ιουλίου 2021.

 

Παρακαλούμε βρείτε την προκήρυξη στον ιστότοπο:

 

https://dehems.med.uoa.gr/pmsepi/?page_id=579

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated