ΠΜΣ «Επεμβατική Καρδιολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επεμβατική Καρδιολογία».

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην «Επεμβατική Καρδιολογία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωσητων σπουδών ελάχιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων.

Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχονται στα 4.000€ και θα καταβληθούν σε 4 ισόποσες δόσεις στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους έως και 09/09/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated