ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα επιλεγούν τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» (ΦΕΚ 4238/29.06.2023, τ.Β’). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες/ουσες (αν υπάρχουν), με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» (ΦΕΚ 4238/29.06.2023, τ.Β’).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 31η Μαΐου 2024 στη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή», Σταδίου 5, 7ος όροφος, γραφείο 719 (υπόψη Κ. Μίχα), Τ.Κ. 10562, Αθήνα.

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated