ΠΜΣ «Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), με τίτλο «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (APPLIED ECONOMICS AND REGIONAL DEVELOPMENT), με κατευθύνσεις και ειδικεύσεις ως ακολούθως:
1) Κατεύθυνση «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»,
2) Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με δύο Ειδικεύσεις:
α) «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» και
β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 3 εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο αφορά αποκλειστικά την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα είναι τετράωρα απογευματινά και περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Εισάγονται έως τριάντα (30) υποψήφιοι ανά κατεύθυνση, εφόσον ο τελικός βαθμός τους είναι άνω της βάσης. Εισάγονται επίσης οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, από 5 Μαΐου 2023 έως και 6 Ιουνίου 2023, ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή άλλη ασφαλή αποστολή, (courier και σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 06/06/2023), σε φάκελο σφραγισμένο με τα δικαιολογητικά, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου/της υποψηφίας, στην εξής διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών,
Τµήµα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης»
Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος
Λεωφόρος Συγγρού 136 –Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated