Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής στην υπ’ αριθμ. 122/31-03- 2022 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.34 του Ν 4485/2017 και τις διατάξεις του άρθρ.31, κεφ.2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος,
την προκήρυξη για την εισαγωγή πενήντα πέντε (55) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία- Διατροφή» για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, για σπουδές πλήρους φοίτησης (διάρκειας 1,5 έτη) και μερικής φοίτησης (διάρκειας 2,5 έτη),* στις κάτωθι κατευθύνσεις:

α. Κλινική Διατροφή
β. Διατροφή και Άσκηση
γ. Μοριακή Διατροφή

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Ιουνίου 2022

Περισσότερα στην προκήρυξη του προγράμματος.

Δελτίο Τύπου

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated