Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής στην υπ’ αριθμ. 122/31-03- 2022 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.34 του Ν 4485/2017 και τις διατάξεις του άρθρ.31, κεφ.2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος,
την προκήρυξη για την εισαγωγή πενήντα πέντε (55) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία- Διατροφή» για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, για σπουδές πλήρους φοίτησης (διάρκειας 1,5 έτη) και μερικής φοίτησης (διάρκειας 2,5 έτη),* στις κάτωθι κατευθύνσεις:

α. Κλινική Διατροφή
β. Διατροφή και Άσκηση
γ. Μοριακή Διατροφή

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Ιουνίου 2022

Περισσότερα στην προκήρυξη του προγράμματος.

Δελτίο Τύπου

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated