Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής στην υπ’ αριθμ. 122/31-03- 2022 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.34 του Ν 4485/2017 και τις διατάξεις του άρθρ.31, κεφ.2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος,
την προκήρυξη για την εισαγωγή πενήντα πέντε (55) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία- Διατροφή» για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, για σπουδές πλήρους φοίτησης (διάρκειας 1,5 έτη) και μερικής φοίτησης (διάρκειας 2,5 έτη),* στις κάτωθι κατευθύνσεις:

α. Κλινική Διατροφή
β. Διατροφή και Άσκηση
γ. Μοριακή Διατροφή

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Ιουνίου 2022

Περισσότερα στην προκήρυξη του προγράμματος.

Δελτίο Τύπου

Share This Post

Recent Posts

Ημέρες Erasmus 2023 ΕΛΜΕΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ATHENA European University Alliance και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και το Erasmus Virtual Exchange Project IMPACT γιορτάζει τις

Read More »

Δημοσίευμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης για κοινή ερευνητική εργασία ΠΑΔΑ και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δημοσίευμα με τίτλο: «Revolutionising image processing with photonics», φιλοξενεί η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης που αναδεικνύει τη συμβολή Ελλήνων ερευνητών στην

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated