ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) διοργανώνεται κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 για ένατη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»(Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.) το οποίο έχει αρχική ίδρυση και λειτουργεί σε αυτό το αντικείμενο από το ακαδ. έτος 2014-2015 (ΥΑ 117540/Ε/28-8-13 και Αποφ. 3788/9-7-18). Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές, μετά την ολοκλήρωσή τους, οδηγούν στη λήψη αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται μέχρι τον Οκτώβριο ενώ τα μαθήματα αρχίζουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και
πραγματοποιούνται στο ΠΑ.Δ.Α. στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα δύναται να διεξάγεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τους όρους της νομοθεσίας ή/και αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα ισοκατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και – στη συνέχεια – η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η κανονική χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα ενώ υπάρχει και πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Το Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. αυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι 3.000 ευρώ ανά φοιτητή, τμηματικά καταβαλλόμενα σε τέσσερις (4) δόσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως τις 10 Ιουλίου 2022.

Share This Post

Recent Posts

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης, στην Πλάκα, θα εορταστεί η επέτειος των δέκα χρόνων από την ίδρυση του Διεθνούς Θερινού

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated