ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) διοργανώνεται κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 για ένατη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»(Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.) το οποίο έχει αρχική ίδρυση και λειτουργεί σε αυτό το αντικείμενο από το ακαδ. έτος 2014-2015 (ΥΑ 117540/Ε/28-8-13 και Αποφ. 3788/9-7-18). Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές, μετά την ολοκλήρωσή τους, οδηγούν στη λήψη αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται μέχρι τον Οκτώβριο ενώ τα μαθήματα αρχίζουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και
πραγματοποιούνται στο ΠΑ.Δ.Α. στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα δύναται να διεξάγεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τους όρους της νομοθεσίας ή/και αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα ισοκατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και – στη συνέχεια – η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η κανονική χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα ενώ υπάρχει και πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Το Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. αυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι 3.000 ευρώ ανά φοιτητή, τμηματικά καταβαλλόμενα σε τέσσερις (4) δόσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως τις 10 Ιουλίου 2022.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated