ΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA) είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιτυχής παρακολούθηση 16 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ. Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.

Το πρόγραμμα προσφέρει τέσσερεις επιλογές φοίτησης. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές του National and Kapodistrian University of Athens MBA, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα φοίτησης:

 • ΜΒΑ(General Track)
 • ΜΒΑμε ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management)
 • ΜΒΑμε ειδίκευση την Λογιστική (Accounting)
 • ΜΒΑμε ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management).

Το University of Athens MBA αποσκοπεί στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, αποφοίτων Πανεπιστημίων που στοχεύουν να ηγηθούν των εξελίξεων στην κοινωνία και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι του University of Athens MBA είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι managers των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αποτελεί μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων (Master of Business Administration, MBA).

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι φοιτητές του National and Kapodistrian University of Athens MBA, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα:

 • MBA (General Track)
 • MBA με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management)
 •  MBA με ειδίκευση την Λογιστική (Accounting)
 • MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management)

 

 • Η φοίτηση στο University of Athens MBA είναι πλήρους (Full time) ή/και μερικής φοίτησης (Part time). Οι φοιτητές καθορίζουν διαρκώς την ένταση των σπουδών τους ανάλογα με τον ρυθμό της ζωής τους.
 • Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά έτη (Full time), ενώ η μέγιστη 4 ακαδημαϊκά έτη (part time).
 • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΔΜΣ) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων στις οποίες αντιστοιχούν 16 συνολικά μαθήματα. Κάθε Θεματική Ενότητα έχει 30 διδακτικές μονάδες (ECTS) και έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. Επιπλέον, σε κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχούν τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα με 7,5 διδακτικές μονάδες το κάθε ένα, από τα οποία, τα δύο (2) μαθήματα προσφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο και τα άλλα δύο (2) στο εαρινό εξάμηνο.
 • Η εκπαιδευτική μεθοδολογίαπου χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Τα μαθήματα προσφέρονται δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως. Στο πλαίσιο κάθε μαθήματος υπάρχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό με διαλέξεις των διδασκόντων επί της διδακτέας ύλης.
 • Για κάθε ένα από τα εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές ΣυμβουλευτικέςΣυναντήσεις (ΟΣΣ) τετράωρης διάρκειας η κάθε μία. Οι ΟΣΣ του University of Athens MBA πραγματοποιούνται στην Αθήνα και διεξάγονται αποκλειστικά σαββατοκύριακα.
 • Το συνολικό κόστος φοίτησης του Universityof Athens MBA είναι 5.800 ευρώ. Το κόστος παρακολούθησης κάθε θεματικής ενότητας ανέρχεται στο ύψος των 1.450 ευρώ.

 

ΑΙΤΉΣΕΙΣ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο University of Athens MBA 

λήγει την 20η Ιουνίου 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το University of Athens MBA μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Με emailστη διεύθυνση mba@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την  αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (δείτε σχετικές οδηγίες, σχετικό υπόδειγμα αίτησης εγγραφής).
 • Ταχυδρομικώςστη Γραμματεία του University of Athens MBA, στη διεύθυνση:
  Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 510, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κας Μπασιμακοπούλου (δείτε σχετικές οδηγίες).
 • Με κατάθεσητης αίτησης στη γραμματεία του University of Athens MBA (Υπεύθυνη: Κα Μπασιμακοπούλου) στη διεύθυνση Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στον 5ο όροφο, γραφείο 510, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (κατόπιν συνεννόησης την περίοδο της πανδημίας (δείτε σχετικές οδηγίες).
 • Συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης(δείτε  σχετικές οδηγίες).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του University of Athens MBA:

http://www.mba.econ.uoa.gr/

 

Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας αποτελούν:

 

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated