ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» Executive MBA λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον των υποψηφίων για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και την ιδιαιτερότητα της περιόδου εξαιτίας της πανδημίας, αποφάσισε την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων έως και την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να υποβάλουν αίτηση τους εδώ.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το Executive MBA του ΕΚΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated