ΠΜΣ «Χημική και Βιομοριακή Μηχανική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Συνέλευση με αριθμό 12/15-4-2022 προκηρύσσει έως είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Χημική και Βιομοριακή Μηχανική” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο ειδικεύσεις:

  • Ειδίκευση 1: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές) Chemical and Biomolecular Engineering in Health and Food
  • Ειδίκευση 2: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές) Chemical and Biomolecular Engineering in Energy and Environment

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω ΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) μετά από κύκλο σπουδών τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο. Η έναρξη του πέμπτου κύκλου λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα γίνει το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του ΠΜΣ συνολικού ύψους 1500 ευρώ για πολίτες της Ε.Ε. και 3000 ευρώ για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε., η οποία πρέπει να καταβληθεί με την εγγραφή του φοιτητή.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 9η Μαΐου έως και την 22η Ιουλίου 2022, ηλεκτρονικά (), αυτοπροσώπως (κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού) ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ (ώρες: 12:00-13:30 μ.μ.) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Α.Π.Θ., Πολυτεχνική Σχολή, Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών (ισόγειο Κτιρίου Δ, Πολυτεχνικής Σχολής), 54124, Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικότερα στην προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated