ΠΜΣ «Χειρουργική Ογκολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών ανακοινώνει την εκ νέου λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Χειρουργική Ογκολογία», διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ – MSc), από την Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η δε έναρξη των μαθημάτων, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων τα τρία πρώτα αφορούν σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, το δε τέταρτο στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 26/04/2022 έως και την 25/06/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση και παράλληλα απαραιτήτως είτε με ταχυαποστολή είτε δια ζώσης από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00πμ- 15:00μμ στο ΓΝΑ Ιπποκράτειο, Βασιλίσσης Σοφίας 114, 11527, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated