ΠΜΣ «Χειρουργική Ογκολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών ανακοινώνει την εκ νέου λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Χειρουργική Ογκολογία», διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ – MSc), από την Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η δε έναρξη των μαθημάτων, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων τα τρία πρώτα αφορούν σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, το δε τέταρτο στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 26/04/2022 έως και την 25/06/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση και παράλληλα απαραιτήτως είτε με ταχυαποστολή είτε δια ζώσης από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00πμ- 15:00μμ στο ΓΝΑ Ιπποκράτειο, Βασιλίσσης Σοφίας 114, 11527, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated