ΠΜΣ «Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας μετά από εισήγηση της Διευθύντριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.: «Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία» αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2023-2024.

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Οικονομικών, Γεωπονικών, Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ ορίζεται σε πενήντα (50) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), επιλέγοντας αίτηση εγγραφής →πεδίο 05. «Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών», και να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα: από 25/05/2023 μέχρι 25/06/2023.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους κατά το χρονικό διάστημα των αιτήσεων αλλά προϋπόθεση για να εγγραφούν είναι να έχουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι τον Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ.

Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας συμμετοχής μπορείτε να το κατεβάσετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated