ΠΜΣ «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία (ΑΜΚΙΑ)» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2022-23 στις τρεις κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία” του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης ως εξής:

  • Αρχαία Ιστορία: Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, στις 09:30
  • Κλασική Αρχαιολογία: Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, στις 11:00
  • Προϊστορική Αρχαιολογία: Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, στις 10:00

Προθεσμία
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022. Λόγω των ειδικών επιδημιολογικών συνθηκών παρακαλούνται οι υποψήφιοι να
παρακολουθούν συχνά την ιστοσελίδα του Τμήματος για τυχόν αλλαγές.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
Αίτηση και δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr. Οι υποψήφιοι/ες θα δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, θα
επεξεργαστούν και θα επισυνάψουν/αναρτήσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους και θα τα υποβάλουν οριστικά πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δεν μπορούν να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου, υποβάλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_Βεβαίωση περάτωσης σπουδών)

Ψηφιοποιημένα αρχεία γίνονται δεκτά μόνο σε μορφή PDF, με μέγιστο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ. Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ.

Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά αρχεία με μερική αποτύπωση των σελίδων ούτε φωτογραφίες δικαιολογητικών.

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated