ΠΜΣ «Φυσική Εφαρμογών» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το τμήμα Φυσικής της σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Φυσική» (Applied Phisics). Το πρόγραμμα απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΜΣ) στη Φυσική εφαρμογών με ειδίκευση στη Φυσική Περιβάλλοντος.

Στο ΠΜΣ Φυσική Εφαρμογών γίνονται δεκτοί κάτοιχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών τμημάτων Φυσικής καθώς και συναφών τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17.

Θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Προεθσμία υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους από Δευτέρα 23/08/2021 έως και Παρασκευή 17/09/2021 μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιλέγοντας Αίτηση υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπρούν να απευθύνονται στη γραμματεία του τμήματος Φυσικής (Κος Γ. Κίτσιος)

Τηλέφωνο: 2107276745

email: ,

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated