ΠΜΣ «Φυσική Εφαρμογών» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το τμήμα Φυσικής της σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Φυσική» (Applied Phisics). Το πρόγραμμα απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΜΣ) στη Φυσική εφαρμογών με ειδίκευση στη Φυσική Περιβάλλοντος.

Στο ΠΜΣ Φυσική Εφαρμογών γίνονται δεκτοί κάτοιχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών τμημάτων Φυσικής καθώς και συναφών τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17.

Θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Προεθσμία υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους από Δευτέρα 23/08/2021 έως και Παρασκευή 17/09/2021 μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιλέγοντας Αίτηση υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπρούν να απευθύνονται στη γραμματεία του τμήματος Φυσικής (Κος Γ. Κίτσιος)

Τηλέφωνο: 2107276745

email: ,

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated