ΠΜΣ “Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης”

Παράταση Προκήρυξης ΠΜΣ
“Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού.
Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης”
Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει & λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Φ.Ε.Κ.: 4150/21-09-18 Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Απόφασης: 888/17-07-2018 & Φ.Ε.Κ.: 484/08-02-21 Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Απόφασης: 532/20-01-2021) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ» διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.-M.Sc.).

Με την παρούσα ανακοινώνεται η παράταση προκήρυξης του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μέχρι και τις 20/08/2021. Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Καθηγήτρια Σοφία Χατζηϊωάννου

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated