ΠΜΣ «Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού, Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού, Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης» διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ. – M.S.c.). Τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ασκεί η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α..

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεταισ στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτικής-κλινικής άσκησης.

Ο αριθμός των εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος είναι 60 κατά ανώτερο όριο, εκ των οποίων οι 30 θα είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και οι 30 θα είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι..

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα,η οποία ανέρχεται στα 1.500 ευρώ ανά έτος σπουδών, σύνολο 3.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και υποβάλλουν την αίτησή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τις 18/04/2022 έως τις 29/07/2022, στη διεύθυνση:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated