ΠΜΣ Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΦΕΚ τεύχος Β΄3616/31.8.2020) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, γνωστοποιούν την έναρξη διαδικασίας επιλογής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση έχει καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι τις 15 Ιουλίου 2021 σύμφωνα με την απόφαση της ΕΔΕ (αρ. συν. 4/9-3-2021) του ΔΠΜΣ. Οι θέσεις που δεν θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη φάση μπορούν να συμπληρωθούν κατά την δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, η οποία θα έχει καταληκτική ημερομηνία τις 31 Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από:

  1. Την ιστοσελίδα του Προγράμματος
  2. Τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλ.: 2610-996493, http://www.ece.upatras.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Καθηγητής Αβούρης Νικόλαος

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα

Read More »

10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ»

Το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης καιΕκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής ΕπιστημώνΑγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Maliotis Cultural Center του HellenicCollege Holy

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated