ΠΜΣ «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων» που αρχίζει τον Οκτώβριο του 2024 (ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025).

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. (ΠΜΣ) διαρκεί 2 εξάμηνα και θερινή περίοδο, σύνολο 75 ECTS. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», MVSE (Master in Vascular Surgery Emergencies) “Treatment options and management of vascular surgery emergencies”.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 προκηρύσσονται 25 (είκοσι πέντε) θέσεις.

Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν απόφοιτοι Ιατρικών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. άλλων συναφών σχολών επαγγελμάτων υγείας (όπως Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. (ΠΜΣ) διαρκεί 2 εξάμηνα και θερινή περίοδο, σύνολο 75 ECTS. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», MVSE (Master in Vascular Surgery Emergencies) “Treatment options and management of vascular surgery emergencies”

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες κατ’ έτος. Οι ισοβαθμίσαντες στη μοριοδότηση της διαδικασίας εισαγωγής, εισάγονται ως υπεράριθμοι, με μέγιστο αριθμό τους πέντε (5) ισοβαθμίσαντες υποψηφίους.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες στο α΄ και β’ εξάμηνο, παρακολουθούν 8 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού. Στη θερινή περίοδο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Για την απονομή ΜΔΕ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει log book (πρακτική άσκηση με τουλάχιστον 120 ώρες αγγειοχειρουργικών επειγόντων εξωτερικών ιατρείων και 10 επείγουσες αγγειακές-αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις.

Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου θα αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2023.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.000 ευρώ και η καταβολή τους γίνεται σε δύο (2) δόσεις. Η πρώτη δόση 1.000 ευρώ με την έναρξη του α΄ εξαμήνου και η δεύτερη δόση των 1.000 ευρώ με την έναρξη του β’ εξαμήνου.

Οι προθεσμίες κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι: Παρασκευή 31-5-2024 έως την Παρασκευή 6-9-2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω:

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated