ΠΜΣ «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγεί στην απονομή του τίτλου «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» -MSc in Stroke σύμφωνα με το ΦΕΚ της έγκρισης επανίδρυσης (ΦΕΚ τ’ Β αρ.2746/10-7-2018) και του Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ τ’ Β αρ.3433/17-8-2018).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. έτους 2022-2023 και η διάρκειά του είναι 4 εξάμηνα. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.600 Ευρώ με δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους ανά εξάμηνο σπουδών (900 €/εξάμηνο). Τα σχετικά θέματα περιγράφονται στο άρθρο 20 του κανονισμού. Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών μετά την ολοκλήρωση του 3ου εξαμήνου σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα: https://strokeduth.gr/

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται όσοι επιθυμούν να μετέχουν στην διαδικασία επιλογής και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν (ΑΔΑ: 6ΙΣ746ΨΖΥ1-Σ77, Αποφ ΓΣ υπ αριθμ 10/31-5-2022 ΑΠ ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/51041/4625) αίτηση και τα δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 25-8-2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου/εταιρείας ταχυμεταφοράς για ταχυδρομική αποστολή).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.  Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής.

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated