ΠΜΣ «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγεί στην απονομή του τίτλου «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» -MSc in Stroke σύμφωνα με το ΦΕΚ της έγκρισης επανίδρυσης (ΦΕΚ τ’ Β αρ.2746/10-7-2018) και του Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ τ’ Β αρ.3433/17-8-2018).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. έτους 2022-2023 και η διάρκειά του είναι 4 εξάμηνα. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.600 Ευρώ με δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους ανά εξάμηνο σπουδών (900 €/εξάμηνο). Τα σχετικά θέματα περιγράφονται στο άρθρο 20 του κανονισμού. Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών μετά την ολοκλήρωση του 3ου εξαμήνου σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα: https://strokeduth.gr/

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται όσοι επιθυμούν να μετέχουν στην διαδικασία επιλογής και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν (ΑΔΑ: 6ΙΣ746ΨΖΥ1-Σ77, Αποφ ΓΣ υπ αριθμ 10/31-5-2022 ΑΠ ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/51041/4625) αίτηση και τα δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 25-8-2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου/εταιρείας ταχυμεταφοράς για ταχυδρομική αποστολή).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.  Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής.

Share This Post

Recent Posts

Πιστοποιήθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση

Read More »

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated