Οδηγός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πιστό στην πλούσια επιστημονική του παράδοση και πλήρως ευθυγραμμιζόμενο με το πνεύμα καινοτομίας που διέπει το σύγχρονο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, το Πολυτεχνείο Κρήτης παρουσιάζει τον επικαιροποιημένο οδηγό με το σύνολο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του.

Βασικός σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα των αντίστοιχων προγραμμάτων και ειδικεύσεων, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ξεφυλλίστε τον οδηγό μας.

Πατήστε εδώ για να ξεφυλλίσετε τον οδηγό.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated