ΔΠΜΣ «Νευροεπιστήμες» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εισαγωγή πτυχιούχων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροεπιστήμες» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Βιολογίας και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2023−2024, Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), στο εξής Πρόγραμμα, με τίτλο «Νευροεπιστήμες» (Neurosciences) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’).

Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ως επισπεύδουσα Σχολή.

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Νευροεπιστήμες» (MSc in Neurosciences), επίπεδο  επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,  σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4763/2020.

Αντικείμενο – Σκοπός του Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Νευροεπιστήμες, με έμφαση στις Κυτταρικές – Μοριακές Νευροεπιστήμες, τις Νευροεπιστήμες που μελετούν την Ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος και τις Κλινικές Νευροεπιστήμες. 

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα στην περιοχή των Νευροεπιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε Ερευνητικά Ιδρύματα, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στον Παραγωγικό Τομέα στην χώρα μας και διεθνώς.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων του πανεπιστημιακού ή του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Κτηνιατρικής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο κάθε δύο έτη. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Νευροεπιστήμες μετά από τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών. 

Στα πρώτα δύο εξάμηνα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής.

Στο τρίτο εξάμηνο, οι ΜΦ εκπονούν δύο (2) εργαστηριακές ασκήσεις (Rotations) διάρκειας τριών (3) μηνών έκαστη και στο τέταρτο εξάμηνο εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Το Πρόγραμμα δεν παρέχει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος διεξάγεται μόνο με φυσική παρουσία των ΜΦ.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 15 φοιτητές ανά έτος. 

Καθ ’υπέρβασιν του ανώτατου αριθμού των εισακτέων μπορούν να εισαχθούν μέχρι δύο (2)  

υποψήφιοι στους οποίους έχει απονεμηθεί υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών από Κράτη, Ιδρύματα Κρατικών Υποτροφιών, Διεθνείς Οργανισμούς, Διεθνή Προγράμματα, κ.α., εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος).

Δείτε μία σύνοψη της προκήρυξης εδώ.

Για να κάνετε αίτηση κάνετε κλικ εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated