Νέα διάκριση για ΕΚΠΑ και 5 ακόμη ΑΕΙ: Βρίσκονται ανάμεσα στα 800 καλύτερα Πανεπιστήμια

Την 220η θέση στον κόσμο καταλαμβάνει για το 2021 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανάμεσα στα 800 καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities». Παράλληλα το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 1η Θέση μεταξύ των έξι (6) Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης.

Πιο συγκεκριμένα στην 2η θέση στην Ελλάδα και την 382η θέση παγκοσμίως βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην 496η θέση, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις θέσεις 551-600, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις θέσεις 601-650 και Πανεπιστήμιο Πατρών στις θέσεις 751-800.

Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ και των υπόλοιπων ελληνικών Πανεπιστημίων στον Πίνακα Κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities»
Πηγή: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

Παγκόσμια Θέση 2021 Θέση στη Χώρα 2021 Πανεπιστήμιο Συνολικός Βαθμός Άρθρα 11 Ετών Τρέχοντα Άρθρα Αναφορές 11 ετών Τρέχουσες Αναφορές Μέσος Όρος αναφορών Η-Index HICI Άρθρα Hi Impact Άρθρα περιοδικών
220 1 Εθνικό &  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 36 34,3 39.9 26.7 34.6 53.8 58.7 25.5 26.9
382 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 32.6 31.9 37.2 24.6 30.7 48.5 49.3 23.0 25.8
496 3 Πανεπιστήμιο Κρήτης 31.4 27.4 32.4 22.9 28.5 59.5 47.5 21.3 24.2
551-600 4 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
601-650 5 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
751-800 6 Πανεπιστήμιο Πατρών

Επιπροσθέτως στην κατάταξη των Πανεπιστημίων σε επιμέρους επιστημονικούς τομείς το ΕΚΠΑ βρίσκεται μεταξύ των άλλων, στην 122η θέση στον κόσμο στην Ιατρική, στα top 100 στην Ανοσολογία και στην Φαρμακευτική – Τοξικολογία, στα top 150 στην Κλινική Ιατρική και στα top 200 στη Φυσική.

Πίνακας 2: Η κατάταξη του ΕΚΠΑ στα επιμέρους Επιστημονικά Πεδία

α/α Επιστημονικό Πεδίο 2021 2020 2019 2018
1. Γεωργία-Γεωπονική 451-500 401-450 401-450 401-450
2. Επιστήμες της Ζωής 208 236 216 289
3. Ιατρική 122 123 120 140
4. Φυσικές Επιστήμες 301-350 243 261 282
5. Κοινωνικές Επιστήμες 351-400 351-400 351-400 298

Τα κριτήρια αξιολόγησης για το 2021 περιλαμβάνουν οκτώ (8) δείκτες. Αυτοί οι δείκτες αντιπροσωπεύουν και ενσωματώνουν τρία διαφορετικά κριτήρια απόδοσης των επιστημονικών δημοσιεύσεων: την παραγωγικότητα της έρευνας, τον αντίκτυπο της έρευνας και την αριστεία της έρευνας. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τους δείκτες αξιολόγησης και τις αντίστοιχες σταθμίσεις για κάθε δείκτη.

Πίνακας 4: Κριτήρια Κατάταξης του Πίνακα «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» για το 2021

Η αξιολόγηση «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή και αναγνώριση που λαμβάνουν ως δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση. Κατατάξεις όπως η συγκεκριμένη είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι δεν επηρεάζεται από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ αλλά από τη διαχρονική και υψηλού επιπέδου και συνέπειας επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα σε Πανεπιστήμια όπως το ΕΚΠΑ.

Η επιλογή των 800 πανεπιστημίων έγινε ύστερα από προαξιολόγηση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανώτατων ιδρυμάτων, των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν αρχικώς. Η τελική ένταξη στον εν λόγω πίνακα κατάταξης βασίστηκε στις πληροφορίες που προέρχονται από τους βασικούς δείκτες επιστήμης (Essential Science Indicators ESI).Πηγή: Performance Ranking of Scientific Papers for World

Πίνακας 3: Η κατάταξη του ΕΚΠΑ σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα

α/α Επιστημονικό Αντικείμενο 2021 2020 2019 2018
1. Γεωργικές Επιστήμες 301-350 301-350 301-350 401-450
2. Πολιτική Μηχανική 205 234 265 186
3. Κλινική Ιατρική 112 107 109
4. Επιστήμες των Υπολογιστών 351-400 401-450 351-400 351-400
5. Ηλεκτρική Μηχανική 351-400 351-400 301-350 351-400
6. Ανοσολογία 77 82 89
7. Μαθηματικά 351-400 351-400 351-400 351-400
8. Μικροβιολογία 242 260 241
9. Μοριακή Βιολογία και Γενετική 240 256 269
10. Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά 242 287 258
11. Φαρμακολογία και Τοξικολογία 78 81 95 94
12. Φυσική 178 147 159 206
13. Κοινωνικές Επιστήμες  Γενικά 289 292 287
14. Επιστήμες του Διαστήματος 234 177 210

Επιπρόσθετα της συνολικής κατάταξης, ο συγκεκριμένος φορέας περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 24 συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα (subjects). Και εδώ το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επιτύχει σημαντικές διακρίσεις έχοντας συμπεριληφθεί στα κορυφαία Πανεπιστήμια στα πέντε από τα έξι επιστημονικά πεδία (βλ. Πίνακα 2). Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής το οποίο τοποθετείται στην 122η θέση στον κόσμο και στις επιστήμες της ζωής στην 208η θέση παγκοσμίως.

Και στην επιμέρους κατάταξη των Πανεπιστημίων σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα, το ΕΚΠΑ έχει συμπεριληφθεί και αξιολογηθεί θετικά, δηλαδή σε θέσεις κάτω από την θέση 500, σε 14 από τα 24 αντικείμενα της Κατάταξης (βλ. πίνακα 3). Μεταξύ των επιστημονικών αντικειμένων που διακρίθηκαν ιδιαίτερα στην κατάταξη, αναφέρουμε την Ανοσολογία στην 77η θέση, την Φαρμακολογία – Τοξικολογία στην οποία το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 78η θέση παγκοσμίως, την Κλινική Ιατρική στην 112η θέση παγκοσμίως, την Φυσική στην 178η θέση, την Πολιτική Μηχανική στην 205η θέση, τις Επιστήμες του Διαστήματος στην 234η θέση, την Μοριακή Βιολογία και Γενετική στην 240η θέση, και τα αντικείμενα Μικροβιολογία και Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά στην 242η θέση παγκοσμίως.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated