Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με το Rutgers, The State University of New Jersey, USA

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με το Rutgers, The State University of New Jersey, USA, ένα από τα παλαιότερα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των ΗΠΑ. Η υπογραφή του Μνημονίου σηματοδοτεί την ανανέωση, συνέχιση και ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας ακαδημαϊκής συνεργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, στην προώθηση της έρευνας μέσω της ανάπτυξης ερευνητικών συνεργασιών, έργων και προγραμμάτων, αλλά και στην ανάπτυξη κοινών μαθημάτων και δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Share This Post

Recent Posts

Πιστοποιήθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση

Read More »

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated