Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με το Rutgers, The State University of New Jersey, USA

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με το Rutgers, The State University of New Jersey, USA, ένα από τα παλαιότερα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των ΗΠΑ. Η υπογραφή του Μνημονίου σηματοδοτεί την ανανέωση, συνέχιση και ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας ακαδημαϊκής συνεργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, στην προώθηση της έρευνας μέσω της ανάπτυξης ερευνητικών συνεργασιών, έργων και προγραμμάτων, αλλά και στην ανάπτυξη κοινών μαθημάτων και δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated