Ημερίδα για τα Νοσοκομειακά Απόβλητα από το ΕΛΜΕΠΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και η εταιρεία Medical Waste Α.Ε. την Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023 στο ξενοδοχείο IBIS STYLES HERAKLION CENTRAL με θέμα «Η επιτόπια επεξεργασία Νοσοκομειακών Αποβλήτων στο πλαίσιο της προς αναθεώρηση Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271 για τα Αστικά Λύματα» στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΝΥΑ» της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-02905).

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων, εταιρειών, ακαδημαϊκoύ και ερευνητικού προσωπικού. Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Καθηγητής Νικόλαος Κατσαράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος Νικόλαος Ξυλούρης και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Ευστάθιος Γρυπάρης.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη των προβλημάτων που δημιουργούνται από την ύπαρξη φαρμακευτικών ουσιών στα αστικά λύματα και η ανάγκη που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη και εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης των λυμάτων αυτών. Στις ομιλίες παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα του έργου «ΔΙΑΝΥΑ», μέσω του οποίου κατασκευάστηκε και λειτούργησε ένα πρότυπο πιλοτικό σύστημα επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated