Ίδρυση κοινού ερευνητικού κέντρου μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του China Three Gorges University

Την ίδρυση κοινού ερευνητικού κέντρου με την ονομασία “Greece and Eastern Mediterranean Research Center (GEMRC)” υπέγραψαν διαδικτυακά, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο Διευθυντής του Τμήματος Διεθνών σχέσεων του China Three Gorges University (CTGU), Dr. XI Jing.

Μέσω του κοινού ερευνητικού κέντρου GEMRC τα δύο Ιδρύματα συμπράττουν για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής συνεργασίας στην επιστημονική έρευνα, την κατάρτιση του προσωπικού, την ενδυνάμωση των πολιτισμικών ανταλλαγών και την εκπόνηση κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων. To GEMRC θα λειτουργήσει αρχικά στην Κίνα με έδρα την επαρχία Hubei και σε δεύτερο χρόνο σχεδιάζεται η λειτουργία του και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

Η συμφωνία για την ίδρυση του κοινού ερευνητικού κέντρου ήρθε ως αποτέλεσμα του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων στις αρχές του έτους, με επισπεύδον το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ. Ήδη μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων γίνονται οι απαραίτητες διευθετήσεις για την υποδοχή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας φοιτητών από την Κίνα προκειμένου να φοιτήσουν στην Ελλάδα για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, το κινεζικό Πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές του ΠΔΜ υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές χωρίς δίδακτρα στα προγράμματα σπουδών Master of Public Administration and International Relations.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του ΠΔΜ. Παράλληλα, λαμβάνει χώρα σε μία χρονική στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το China Education Association for International Exchange (CEAIE), τον εθνικό φορέα εκπαιδευτικής διεθνοποίησης της Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας, προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων των δύο χωρών.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated