Ιδρύεται το πρώτο Κινεζο-Ελληνικό Ινστιτούτο Διδασκαλίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Iδρύεται το πρώτο Σινο-Ελληνικό Ινστιτούτο Διδασκαλίας, ως προϊόν συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Fujian University of Technology. Τα δύο Πανεπιστήμια υπέγραψαν Μνημόνιο Διμερούς Συνεργασίας (MoU), τον Ιούλιο 2021, με αποτέλεσμα την Ίδρυση του Ινστιτούτου «Patras International Engineering Institute (PIEI), Fujian University of Technology» για την περαιτέρω προώθηση της ολοκληρωμένης συνεργασίας στην εκπαίδευση φοιτητών, την Ακαδημαϊκή έρευνα, την ανάπτυξη προσωπικού και την Πολιτιστική έρευνα βασισμένη σε φιλικές διαβουλεύσεις και ενεργές ανταλλαγές.

Το Ινστιτούτο όπως ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών, περιλαμβάνει τέσσερα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης,

  1. Civil Engineering,
  2. Mechanical Design, Manufacturing and Automation,
  3. Electrical Engineering and Automation,
  4. Informatics and Computing Science,

σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συντονιστής της ελληνικής πλευράς είναι ο Καθηγητής κ. Διονύσιος Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων. Στην Επιτροπή Διοίκησης του Ινστιτούτου μετέχουν οι Καθηγητές: Νικόλαος Αβούρης, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής, Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Βασίλειος Κωστόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Ο κύριος στόχος αυτής της συμφωνίας είναι να ενεργοποιήσει τη διεθνή εκπαίδευση με βάση τις αρχές της ισότητας, της συνεργασίας και του αμοιβαίου οφέλους, για την εισαγωγή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης από την Ελλάδα στην Κίνα και να εκπαιδεύσει άριστους Κινέζους φοιτητές στα επιστημονικά πεδία της Μηχανικής.
Το Ινστιτούτο θα έχει ως φυσική έδρα το Fujian University of Technology. Η εισαγωγή των νέων φοιτητών προγραμματίζεται να ξεκινήσει από το ακαδ. έτος 2022-2023. Τα προγράμματα σπουδών σχεδιάζονται από κοινού με τα αντίστοιχα Τμήματα των δύο Ιδρυμάτων, ενώ μεγάλη βάση δίνεται στο γεγονός, η διδασκαλία των μαθημάτων που ευρίσκονται στο κέντρο των αντίστοιχων επιστημών να πραγματοποιείται από Έλληνες διδάσκοντες.


Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated