Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος», διάρκειας 70 διδακτικών ωρών, το οποίο διεξάγεται εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση) & διά ζώσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Διονύσιος Καλύβας (Καθηγητής ΓΠΑ).

Σκοπός

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προώθηση της γνώσης της Γεωπληροφορικής, των επιλογών και των πλεονεκτημάτων των καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και των γεωχωρικών πληροφοριών και εφαρμογών τους για την άσκηση της γεωργίας και την διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση καλλιεργειών. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους, ακόμα και αν δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία, να εξοικειωθούν στις γεωχωρικές ψηφιακές τεχνολογίες, στην καταγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν το σύστημα εδάφους – κλίματος – καλλιέργειας (αισθητήρες εδάφους κλίματος και βλάστησης, εφαρμογές καταγραφής, ΣμηΕΑ) καθώς στη διαχείριση – χρήση της παραγόμενης ψηφιακής χωρικής πληροφορίας (διαδικτυακές πλατφόρμες και διαδικτυακά γεωχωρικά παρατηρητήρια).

Αναγκαιότητα Προγράμματος

Οι ανάγκες που εξυπηρετεί το πρόγραμμα είναι:

  • Εκπαίδευση Γεωπόνων, Γεωλόγων, Δασολόγων και Περιβαλλοντολόγων στις βασικές έννοιες και αρχές του GIS, όπως οι γεωγραφικές πληροφορίες, οι γεωγραφικές βάσεις δεδομένων, οι χωρικές αναλύσεις και οι γεωεπεξεργασία.
  • Εκπαίδευση σε εξειδικευμένες τεχνικές και εφαρμογές του GIS που σχετίζονται με αυτά τα πεδία (γεωργία, περιβάλλον).
  • Εκπαίδευση στην ανάλυση δεδομένων και την αξιοποίηση των εργαλείων GIS για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων και για τη διαχείριση γεωργικών καλλιεργειών με μεθόδους “γεωργίας ακριβείας” και “ευφυούς γεωργίας”.
  • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, όπως η ικανότητα ανάλυσης και ερμηνείας γεωγραφικών δεδομένων και η ικανότητα χρήσης εργαλείων GIS και τηλεπισκόπησης.

Περισσότερα…

Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated